Servicekostenonderzoek

Blijkt uit de Servicekostenscan dat u teveel heeft betaald en er is een duidelijke indicatie dat in voorgaande jaren ook te veel servicekosten in rekening zijn gebracht, dan stelt Servicekosten Consultancy een Servicekostenonderzoek in.

In dit Servicekostenonderzoek worden de servicekostenafrekeningen van de afgelopen jaren geanalyseerd. Dit onderzoek kan onder andere bestaan uit een boekenonderzoek van voorgaande jaren, een aanvullend locatieonderzoek en een servicekosten-methodiek onderzoek.

Indien uit het Servicekostenonderzoek blijkt dat er daadwerkelijk te veel betaald is, krijgt u advies over het dan te volgen traject. Servicekosten Consultancy adviseert en begeleidt u in het gekozen traject.