Samen sterker

Een goed voorbeeld van 'samen sterker' zijn winkeliersverenigingen die binnen hun vereniging een servicekostencommissie hebben samengesteld. Zo'n commissie bestaat dan in de regel uit een delegatie van de winkeliersvereniging, een vertegenwoordiger vanuit de eigenaar (bijvoorbeeld de beheerder) en, indien wenselijk, een externe specialist/adviseur op het gebied van servicekosten.

Samen worden er afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de maximale hoogte van de servicekosten, de wijze en tijdstip van afrekenen en het bepalen van het maandelijkse voorschot. Op deze manier zijn de winkeliers (huurders) extra betrokken bij het winkelcentrum en zorgt het voor een groter wederzijds begrip tussen huurders en verhuurder. Dit komt de samenwerking tussen de partijen ten goede.

De voordelen zijn niet alleen voor de huurders, maar zeker ook voor de verhuurder. Het aantal vragen over de servicekosten zal aanzienlijk verminderen, aangezien er een transparant traject wordt doorlopen en er voordat de afrekening wordt verstuurd al een goedkeuring ligt van de vereniging. In dat geval zullen er hoogstens nog wat kleine individuele vragen zijn.

Uiteraard is dit voorbeeld van een winkellocatie, eventueel in aangepast vorm, ook prima toepasbaar op kantoorlocaties. Het in één slaan van de handen met meerdere huurders om gezamenlijk in overleg te gaan met de verhuurder om afspraken over de servicekosten te komen, zoals bijvoorbeeld over:

  • De samenstelling van het pakket van aanvullende leveringen en diensten.

  • Tussentijds (per kwartaal) rapporteren van de servicekosten van een lopend jaar.

Ook hier zijn weer legio voorbeelden te geven, die er uiteindelijk voor zullen zorgen dat de servicekostenafrekening geen onplezierige verrassing wordt. Het doel is een voorspelbare, transparante afrekening.
Ook in dit traject kan weer gebruik gemaakt worden van een servicekostenspecialist. Deze specialist kan de huurders een hoop werk uit handen nemen en een hoger rendement bereiken.